XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

W naszej codziennej praktyce, dążymy do pogłębiania naszej wiedzy oraz umiejętności w obszarze chirurgii onkologicznej. To wymaga stałego doskonalenia się, poszerzania horyzontów oraz współpracy z innymi specjalistami, z którymi razem dbamy o leczenie pacjentów. Dlatego też, coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pełnią istotną rolę, umożliwiając nam spotkanie z ekspertami, omówienie najlepszych praktyk oraz refleksję nad ewentualnymi wyzwaniami.

Nie możemy jednakże zapominać o kluczowym aspekcie – bezpieczeństwie pacjentów. Jako chirurdzy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, by podczas leczenia nie narażać ich na zbędne ryzyko. Dlatego tegoroczne obrady będą poświęcone temu zagadnieniu. Oczywiście, nie zabraknie również dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w leczeniu, prezentacji wideo demonstrujących techniczne aspekty chirurgii oraz nowatorskich prezentacji.

Wierzę, że nasze spotkanie w Krakowie przyczyni się zarówno do podniesienia jakości naszej pracy, jak i zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom, będąc również okazją do wzajemnej integracji i wsparcia.