Q Hotel Plus, Zadzieńska 2, Wrocław

Dziękujemy za odwiedzenia naszego stoiska podczas Wrocławskiego Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych, które odbyło się 21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Cieszymy się, że nasze narzędzia spotykają się z Państwa zainteresowaniem.