XVIII Konferencja w Jeleniej Górze – Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne

Zapraszamy na XVIII Konferencję w Jeleniej Górze
pod Kierownictwem mgr Ewy Grabowskiej, Blok Operacyjny-Pielęgniarstwo Operacyjne, 21-22-04-2022

Program konferencji do pobrania

Program konferencji Blok Operacyjny-Pielęgniarstwo Operacyjne